Rólunk

Az Ember a Városban Alapítvány 2010 novemberében alakult az emberi léptéket, az emberek igényeit szem előtt tartó városhasználat kialakításáért, melynek alapja a kreativitás. A város legfontosabb építőkövei számunkra az emberek. Ezért az Ember a Városban Alapítvány számára a város élhetőségét a lakók életminősége határozza meg.

E cél elérése érdekében a tudományos élet szereplőivel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossági csoportokkal, vezető kreatívokkal és a privát szféra szereplőivel is együttműködik. Az alapítvány pártoktól, hivataloktól és egyéb szervezetektől független civil kezdeményezés, amely a városlakók energiáit, jobbító tettvágyát kívánja egyesíteni és események, akciók végrehajtása céljából összefogni.
Az új gazdaság előtérbe helyezi a fenntarthatóságot, a kultúrát, kreativitást és az intellektualistást. A változás következményeként a városok két fajta kihívással néznek szembe. Egyrészről meg kell küzdeniük az indusztriális múlttal és a következményekkel, amit a társadalomban, térrendezésben, valamint a környezetben okozott. A revitalizáció így az egyik kulcsfontosságú része a várostervezésnek.A másik kihívás, hogy a városoknak alkalmazkodniuk kell az új gazdaság támasztotta kihívásokhoz.

Elfogadott tény, hogy a jövőben az európai gazdaság szorosan kötődik a kreatív iparban betöltött vezető szerepéhez, melynek alapját a kreativitáson alapuló innováció nyújtja.
A különböző oktatásai és művészeti projektek mellett az alapítvány célja, hogy fókuszát a kreativitáson alapuló innovációra helyezze át, mivel a versenyképes, tudás alapú gazdaság képes fenntartható növekedésre, munkát biztosítani és erősíteni a társadalmi összetartozást.
Az alapítvány SZIKRA //Creative Collaboration// nevű kezdeményezése elkötelezettje a design és kreatív szektor támogatásának, szociális és gazdasági szempontból.Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezünk az együttműködő szervezetekkel és önkéntesekkel a média és a projekt fejlesztés területén. Társszervezői vagyunk a havi megrendezésű, ingyenes, vezető kreatívok által tartott Creative Mornings Budapest előadásoknak, ami 3500 embert ér el inspiráló reggelijeivel a kreatív szektorban.A 2013 decemberében indított SZIKRA network 1000 embert ér el naponta közvetlenül, rendezvényei mellett. Például a Freelancers' Friday nevű szabadúszóknak szánt üzleti villámrandival.A HG.HU-val (30.000 havi, egyedi látogató) együttműködve indított rovat a facebook felülettel együtt tudásmegosztást, szakmai fejlődést elősegítő tartalmakat közöl.

Az alapítvány épít a szakértői hálózatára, aki segítenek abban, hogy a város ütőerén tarthassuk az ujjunkat, hogy érezzük, lássuk mik a hiányosságok, mi működik rosszul, hova kell a figyelmünket irányítani. A Think-tank által felvetett problémákra kreatív ötletekkel, az online kommunikációs technikák hatékonyabb használásával, fiatalos lendülettel keresünk okos (értsd smart) megoldásokat. 


Alapvető elvünk, hogy egy smart, emberközpontú város megvalósításának alappillére a kreativitás és az innováció. Ennek fejlesztését és támogatását alapvető feladatunknak tartjuk. Egyfelől elengedhetetlen, hogy a kreatívok lehetőséget kapjanak a folyamatos fejlődésre és hogy a szélesebb közönség is megismerhess a munkájukat.

Hiszünk abban, hogy az online felületek professzionális kihasználása új utakat teremthet a városi közösségteremtésben, a közösségi alapú városfejlesztésben, a környezettudatos városhasználatban, e mellett új kommunikációs csatornákat teremthet az önkormányzatok és a városhasználók között. Az új alkalmazások és online fejlesztések egyszerre növelik a városhasználók kreativitását, elköteleződését és csökkentik a városvezetés adminisztratív költségeit, a bürokráciát. Az alapítványnak jelenleg három működő munkacsoportja van, amelyek az online kommunikációs technikák felhasználhatóságán munkálkodik a városfejlesztés három különböző területén.

Fenntarthatósági munkaterület. Az alapítvány, nevéhez hűen az emberközpontú városfejlesztésben hisz. Mivel emberközpontú, ezért fenntartható és környezettudatos is egyben. A városi élet fenntarthatóságával foglalkozik, arra keresi a választ, hogy milyen megoldások vannak arra, hogy hatékonyabban használjuk a környezetünk adta erőforrásokat. A háztartási hulladékoktól a zöldterületek fenntartásáig rengeteg munka vár még ránk. A városi élet elszakadni látszik a természettől, miközben a fenntarthatóság záloga a városi életforma elterjedésében, az energiagazdálkodás tudatosításában és a felhasználásunk minimalizálásában van. Célunk az építészet, kultúra, technológia és városi társadalom környezettudatosságának növelése, a fenntartható megoldások elősegítése. A fenntarthatósági terület egyik legfontosabb eszköze a nevelő, oktató munka.

Köztér munkaterület. A terek, parkok, sétányok a város nappalija. Mint egy szoba berendezése, a közterek használata, az, hogy hogyan és mire használjuk sokat elmond rólunk. A közterek az igazi közösségi helyek, a társadalom találkozási pontjai, agorák. Napjainkban a köztér értelmezése és használata átalakulóban van. Ehhez az inspiratív felfedező folyamathoz szeretnénk hozzájárulni a saját lehetőségeinken belül. Fel kívánjuk hívni az ingatlanfejlesztők, önkormányzatok és városlakók figyelmét a kihasználatlanul álló közterületek és fejlesztési területek potenciáljára. Különös fontosságot tulajdonítunk a köztéri művészet társadalom-alkotó lehetőségeire. Tanácsadás, a különböző csoportok közötti közvetítés, a párbeszéd erősítése a köztér terület feladatai.

Szomszédsági munkaterület. Az elszigetelődött, elidegenedett városlakók helyett a szomszédaira és a közösségi terekre odafigyelő, nyitott szemlélet elősegítése a csoport célja. Különösen fontos számunka a városok, városrészek, térségek identitásának erősítése, segítése. Az alapítvány nem egy lokális közösségi csoport, hanem ilyen közösségi csoportok támogatója, segítője kíván lenni.

Értéknek tekintjük a szakmai párbeszédet, az érveken és meggyőződésen alapuló vitakultúrát a városfejlesztésben, ezért véleményütköztető akciókat, workshopokat, kerekasztal-beszélgetéseket szevrezünk, online vitákat és párbeszédek moderálását végezzük. Célunk, hogy a városlakók sokfélesége megjelenhessen, hogy változtassunk azon a nézeten, miszerint a város alakítása a köztisztviselők, politikusok dolga, és nem a miénk, városlakóké. Az általunk képviselt témákban rendszeresen vállalunk előadásokat nemzetközi és hazai konferenciákon, képzéseken, egyeztetéseken, programokon. Az alapítvány rendszeresen szervez konferenciákat, segít konferenciák tartalmi struktúrájának felépítésében.

A szakmai párbeszéd fejlesztésén belül fontos célkitűzésünk, hogy a tudományos élet eredményeit minél teljesebb körben bekapcsoljuk a városfejlesztési programokba. A fenntarthatóság jegyében meghirdetett interdiszciplináris Tézis - Antitézis kiadványunk a társadalomtudomány, építész- és tájépítész, közgazdász és mérnökkutatók számára biztosít közös platformot, ahol a városfejlesztés fontos kérdéseiről alkotott elvek, célkitűzések és vélemények ütköztetésére nyílik lehetőség. Az alapítvány továbbá prioritásának tekinti a tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri kutatóműhelyek munkájának segítését, fejlesztését, az ehhez szükséges inspiráló környezet kialakítását.

Az elveken és a párbeszéden – egymás megértésén – túl azonban tettekre van szükség. Az alapítvány a számára fontos kérdésekben önállóan vagy más szervezetekkel együttműködve happeningeket, figyelemfelhívó akciókat szervez azzal a kifejezett szándékkal, hogy bizonyos magatartásformákat, használati módokat, tudatosságot elterjesszünk, elérjünk. Célunk, hogy megmutassuk: összefogással mi is képesek vagyunk használni, megbecsülni és megváltoztatni a városi környezetünket, hozzáállásunkat, nézőpontunkat a városról.

Az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében a működésére vonatkozó adatokat és beszámolókat az alábbi linkeken letölthető formában nyilvánosságra hozza.

Az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében a működésre vonatkozó adatokat és beszámolókat az alábbi linkeken letölthető formában nyilvánosságra hozza.

Think-tank

Think-tank

Akik az Alapítány szakmai előrehaladását és eredményeinek kommunkációját segítik:

 • Albert Judit környezetnevelő szakértő
 • Bányai-Boris Zsolt online video kommunikációs szakértő
 • Bóday Ádám környezetvédelem, K+F szakértő
 • Czakó Veronika, PhD városi klímapolitika szakértő
 • Daria G. Belinskaya, dr. internet governance
 • Farsang Andrea fenntartható fogyasztás, fenntarthatósági kommunikációs szakember
 • Fleischer Judit város szociológus, a Critical Moms és Ökokörök szervezője
 • Kovács Dániel művészettörténész
 • Kravalik Zsuzsanna város szociológus
 • Mangel Koppány környezetmérnök
 • Melles Ágnes piackutató szakértő
 • Nagy Dezső kreatív szakértő
 • Ort Attila digitális kommunikációs szakértő
 • Fehér Katalin projektmenedzser
 • Saly Noémi várostörténész
 • Somogyi Dániel BTL kommunikációs szakértő
 • Sopronyi Krisztina ATL kommunikációs szakértő
 • Tóth-Deme Miklós ingatlanfejlesztő
 • Zöldi Péter várostervező
Sajtó

Sajtó

Green Sweden konferencia az Alapítvány részvételével

A konferenciát június 9-én, a Budapesti Svéd Nagykövetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint hét svéd vállalat rendezte az ún. Green Sweden Program keretén belül. A program létrehozásáról a tavaly októberi Stockholm/Budapest Green Capital konferencia sikerét követően döntöttek, az Electrolux, az Ericsson, valamint a HAGS cégek fő partnerségével. A mostani egész napos konferencián olyan svéd példákat, ötleteket mutattak be, melyek hosszú távon elengedhetetlenek a fenntarthatóság érdekében. A konferencia képei megtekinthetőek itt: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150301504858455.386967.166685113454&type=1

http://hg.hu/blog/12331-budapest-es-a-sved-modell

Rádiós interjú a Civil Rádióban

Közösségek bevonása a városfejlesztésbe projekteken keresztül, valamint a lakosság, önkormányzatok, szakemberek közötti párbeszéd hiánya volt a téma a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Ort Attila, valamint az Alapítvány Think-tankjének tagjai Kravalik Zsuzsa város szociológus és Kovács Dániel művészettörténész beszélgetett Péterfi Ferenccel és Sain Mátyással. A május 25-i műsor meghallgatható a Civil Rádió Műsor archívumában június 7-ig.

http://www.civilradio.hu/archivum.php

Az Ember a Városban Alapítvány és a londoni székhelyű Open-City Alapítvány stratégiai partnerséget hozott létre.

Az Open-City egy független, non-profit építészeti szervezet, amely tapasztalatot és tudást ad át, kutatásokat végez a közterületek és ezen keresztül a városok fejlesztéséért. A 17 éve alapított Open-City ma Nagy-Britannia egyik vezető építészeti oktatási intézménye, amely az utcadizájn minőségéért száll síkra és a bevonáson és tájékoztatáson alapuló város-alakítás fontosságát hirdeti.

Az együttműködés keretében az Open-City szakmai támogatást nyújt az Ember a Városban Alapítványnak saját munkájában, kutatásban, oktatásban, tanácsadásba és a városlakók bevonásán alapuló programokban.

A Dunából is sört főztünk – egy várostörténeti biciklitúra tanulságai

Az Ember a Városban Alapítvány és a Varosfigyelo.hu tematikus városi műhelymagazin rendhagyó biciklis túrát szervezett május 4-én. A résztvevők megtisztították az emléktáblákat, Saly Noémi várostörténész, az Ember a Városban Alapítvány Think Tank tagja pedig mesélt a főváros múltjának kevésbé ismert eseményeiről, a domborművekhez kapcsoló eseményekről, épületekről és személyekről. A történelmi tények és adatok, írásos források mellett korabeli „városi legendák” is elhangzottak.

http://hg.hu/cikk/epiteszet/12094-a-dunabol-is-sort-foztunk---egy-varostorteneti-biciklitura-tanulsagai

Nemzetközi térművészeti példák - Workshop összefoglaló

A Művészettel a közterekért és városfejlesztésért Workshop összefoglalója, Ewa Ayton beszámolója, és Kravalik Zsuzsa a varosfigyelo.hu tematikus városi műhely magazin főszerkesztőjével készült interjú hallható az mr1 Kossuth Rádió 2011. április 5-i Kultúrkör című műsorában. Az adás hanganyaga 3 héten keresztül érhető el az alábbi linken.

http://hangtar.radio.hu/share-1-20110405_203000

Művészettel a közterekért és városfjelesztésért Workshop

Hogyan és miért hat a művészet a közterekre? Mit tekinthetünk művészetnek a XXI. században? És legfőképpen hogyan válhat realitássá a művészet a sokszor privát fejlesztők által vezérelt városfejlesztésekben? Valóság-e az az állítás, hogy a fejlesztéseket ki lehet emelni az átlagosból egy-egy műalkotással, művészeti megjelenéssel? A Művészettel a közterekért és városfejlesztésért Workshop adott választ a varosfigyelo.hu tematikus városi műhely magazin, az Ember a Városban Alapítvány és British Council szervezésében, 2011. március 31-én, a Lánchíd 19 Design Hotelben.

http://varosfigyelo.hu/#!/muveszet-a-koztereken/cikkek/61-minoseggel-a-mindennapokert

Felállították Budapest első "zöld" karácsonyfáját 210.12.15.

Felállították Budapest első "zöld" karácsonyfáját a Nyugati téren szerda délután: az égőket bringaerőmű izzítja, a díszeket mozgássérültek készítették.

A karácsonyfát az Ember a Városban Alapítvány kezdeményezésére állították, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, a Magyar Kerékpárosklub és a Városfigyelő.hu online magazin támogatásával.

http://www.metropol.hu/karacsony/cikk/665624

Jótékonyan karácsonyoztunk a MEREK-ben 2010.12.17.

A tavalyi karácsonyi akció sikerét követve idén is jótékonyságba fogott az Ombrello Média és az Ember a Városban Alapítvány. A hg.hu és 4szoba.hu kiadója partnerei támogatásával idén a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában segített.
A Központ lakószobáit szépen felújították az előző években, de a közösségi terek emberemlékezet óta csak rideg közlekedőként szolgáltak.. Az öt érintett helyiség közül három egyforma közlekedőtér volt, két szobát viszont közösségi célokra alakítottunk át a lányoknak és a fiúknak.

http://4szoba.hu/cikk/csinaldmagad/2263-jotekonyan-karacsonyoztunk-a-merek-ben

Partnerek

Partnerek

Támogatás

Támogatás

Céljaink eléréséhez köszönettel fogadjuk felajánlását bármilyen összegről.
Bankszámlaszámunk: MKB 10300002-10515560-49020013

Donate
Elérhetőségeink
Projektmenedzsment:
Fehér Katalin
Cím:
1033 Budapest Bogdáni út 1-3.
Telefon:
+36 70 408 8246
Fax:
+36 1 430 1375
Info:
Térkép
Sajtó

Workshop

Green Sweden - Cooperation between cities and companies

Amennyiben szeretne elismert svéd, illetve magyar szakértőktől konkrét és megvalósítható példákon keresztül tanulni a zöld városi élet, a zöld kommunikáció, valamint a zöld építkezés területeiről, akkor szeretettel várjuk 2011. június 9-én a "Fenntarthatóság svéd szemmel" elnevezésű konferenciára.

A konferenciát Cecilia Björner, Svédország magyarországi nagykövete, valamint Tarlós István, Budapest főpolgármestere nyitja meg. Az esemény fő támogatói a Svéd Nagykövetség,
a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint az Electrolux, Ericsson és HAGS vállalatok.

Az egész napos konferencia a 2011-es "Green Sweden" programsorozat első eleme, melyet a svéd állam képviselői és svéd vállalatok indítottak el Magyarországon.
Az állami- és a magánszektor példaértékű összefogásának következő állomása szeptemberben egy öko-játszótér átadása lesz a Margitszigeten, melyet egy környezeti nevelést segítő információs kampány követ október-novemberben.
A konferencia helyszíne: Kinnarps House, 1133 Budapest, Váci út 92.

Program

2011. június 9.

09:45 - Regisztráció

10.15 – Megnyitó: Cecilia Björner, Svédország magyarországi nagykövete, Tarlós István,
Budapest főpolgármestere

10.40 – Egy új városrész (Stockholm Royal Seaport) zöld szemmel
Cecilia Johansson, Vinnova, Svéd Állami Innovációs Hivatal

11.20 – Hogyan csökkentsük ökológia lábnyomunkat svéd megoldások segítségével?

 • 11.20 – Otthon, a háztartásokban
  Takács János, Electrolux kelet közép európai régió holdingvezető, Electrolux Lehel Kft. vezérigazgató
 • 11.40 – Szélessávú kommunikáció segítségével
  Jakab Roland vezérigazgató-helyettes, Ericsson Magyarország Kft.
 • 12.00 – Zöld területek növelésével - Sándor Tamás, ügyvezető igazgató, S-tér Kft.

12.20 – Ebéd

13.20 – Hogyan csökkentsük ökológia lábnyomunkat svéd megoldások segítségével? - folytatás

 • 13.20 – Környezettudatos irodaházakkal: miért jó választás?
  Pados Gábor, projekt menedzser, Skanska Property Hungary Kft.
 • 13.40 – Iskolákban, irodákban, idősotthonokban
  Istiván Rita, ügyvezető igazgató, Kinnarps Hungary Kft.
 • 14.00 – A média segítségével - Izbéki Gábor, főszerkesztoő Metropol
 • 14.20 – Eco-Motorizációval - Andrew Prest, ügyvezető igazgató, Polar Mobil Kft.

14.40 – Kávészünet

15.00 – Hol tart mindebben Magyarország? Ember a Városban Alapítvány

 • Városi élet - Fleischer Judit, város szociológus, Ember a Városban Alapítvány Think-tank
 • Zöld kommunikáció - Ort Attila, Ombrello Network
 • Zöld építkezés - Dr. Czakó Veronika, városi klímapolitikai szakérto, Ember a Városban Think-tank

16.00 – Konferencia zárása

Művészettel a közterekért és a városfejlesztésért Workshop
2011. március. 31.- április. 01., Budapest
Lánchíd 19 design hotel (1013 Budapest, Lánchíd u. 19.)

A Városfigyelő.hu tematikus városi műhely magazin, a British Council és az Ember a Városban Alapítvány közös rendezvénye.

Városi mindennapi környezetünk minősége sokszor észrevétlen számunkra, átsietünk egy téren, a megszokott környezetet – legyen az egy villanyoszlop, egy köztéri pad vagy akár egy szobor, művészeti alkotás – észre sem vesszük. A workshop azt vizsgálja, hogy hogyan járulhat hozzá a művészet, milyen művészeti műalkotások tehetik élőbbé, érdekesebbé és élénkebbé városi köztereinket. A XIX. század is biztos volt önmagában, tudta, hogy mi a művészet és hol a helye egy emlékműnek, ki érdemes arra, hogy szobrot állítsunk neki és egy-egy műalkotást hogyan lehet a köztéren elhelyezni, hogyan fogadja be azt a városi tér. Ez a bizonyosság egyre inkább elvész és az öncélú emlékművek helyét átveszi a spontán, a funkcionális, az emberközeli műalkotások ideje.

Ezt az átmenetet szeretnénk jobban megérteni és a magyarországi városok köztéri művészetének és a köztereken zajló élet minőségének megváltozására gyakorolt hatásait értékelni. A következő kérdésekre keressük a választ: Hogyan és miért hat a művészet a közterekre? Mit tekinthetünk művészetnek a XXI. században? És legfőképpen hogyan válhat realitássá a művészet a sokszor privát fejlesztők által vezérelt városfejlesztésekben? Valóság-e az az állítás, hogy a fejlesztéseket ki lehet emelni az átlagosból egy-egy műalkotással, művészeti megjelenéssel?

A workshop házigazdája: Ort Attila az Ember a Városban Alapítvány kuratórium elnöke.

A program alatt angol - magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.

A workshop előadásai a varosfigyelo.hu tematikus városi műhely magazinon lesznek elérhetőek április közepétől.

Részvételi díj: ingyenes

Program

2011. március 31.

13.30-14.00
Regisztráció

14.00
Megnyitó - köszöntő: Ort Attila kuratóriumi elnök, Ember a Városban alapítvány,
Simon Ingram-Hill igazgató, British Council

14.10
KEREKES György, főosztályvezető, Fővárosi Önkormányzat Városépítési Főosztály - megnyitó
A művészet szerepe a városfejlesztésben – a fővárosi önkormányzat irányelvei

14.20
Victoria THORNTON, Open-City, alapító-igazgató
Hogyan lehet a művészetet belevarázsolni a fejlesztésekbe

14.45
RADVÁNYI Gábor, főépítész, Futureal Holding Zrt
Művészeti megoldások a városfejlesztésben - a meghökkentéstől a sikerig: a 3K projekt a megbízó
és finanszírozó szemével

15.15
Kávészünet

15.30
Ewa AYTON, regionális vezető, British Council,
A Creative Cities projekt; A város és a művészet találkozása Törökországban – a My City projekt

15.50
Justine SIMONS, projektvezető, Greater London Authority
A Fourth Plinth projekt története, menedzsmentje és hatása a városra

16.20
Művészeti kerekasztal: Kortárs köztéri művészet és befogadása Magyarországon, a művészet hatása
a városfejlesztésre.
Résztvevők:

 • Kovács Csaba belsőépítész - Ásztai Bálint építész, Szabadság téri interaktív szökőkút
 • Sípos Marica szobrászművész, 1956-os emlékmű pályázat, Gesztenyés-kert
 • Ocztos István, Élő tűzfalak projekt
 • Orosz Richárd 1000% művészeti csoport Én-te-ő Nyugati téri felüljáró projekt
 • Rákossy Péter, Tehnica Schweiz

17.00
Kávészünet

17.20-18.20
Kerekasztal beszélgetés fejlesztők, önkormányzatok, művészek között - létezik-e közös nevező? Hogyan válhat realitássá a köztéri művészet? Katalizátorok és erővonalak.
Résztvevők:

 • Neil Harris, Relationship Manager, Visual Arts (Public Realm), Arts Council England
 • Rachel Fleming-Mulford, Open-City / Art in the Open Manager
 • Tóth-Deme Miklós ingatlanfejlesztő
 • Eszter Elemér, Portus Buda Group, ingatlanfejlesztő
 • Tihanyi Dominika, Új Irány

18.30-19.30
Zárszó, koccintás

2011. április 1.

9.00-12.00
A művészet helye a fejlesztésben. Helyszíni bejárás külföldi vendégeink részvételével.
Lehetséges művészeti ötletek, pályázati kiírás megfogalmazása. Ismerkedés a területtel, tulajdonos, fejlesztő, kurátorok, művészek ötlet-börzéje - helyszíni tudósítás.

15.00
Ablakok a város emlékezetébe - emlékmű tisztítással összekötött várostörténeti biciklis túra.

Támogatók:

Városfigyelő Ember a városban alapítvány British Council Creative Cities Design Hotel